Saltar apartados

Treball Fi de Grau

El Projecte final de grau aparie definit en l'actualitat per l'annex de l'ORDRE ECI/3856/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Arquitecte.

Segons aquesta llei, el PFG consistirà en la presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment, davant un tribunal universitari en el qual haurà d'incloure's almenys un professional de reconegut prestigi proposat per les organitzacions professionals. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional en el qual se sintetitzen totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació sobre les quals veure's, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

Normativa

Reglament de TFG/TFM de l'EPS

Protocol d'actuació en les lectures de TFG en l'EPS

Documentació per al lliurament i defensa

Per a la defensa d'un TFG és necessari lliurar tota la documentació que es detalla a continuació en un CD/DVD en l'oficina de registre de l'EPS I, a més haurà de ser enviada per e-mail al Cap d'Estudis (jefe.arquitectura@eps.ua.es).

 • Memòria del TFG
 • Resum del TFG
  • En format txt, amb una extensió que no haurà d'excedir de 500 paraules.
 • Pòster
  • En grandària A3 i orientació vertical. L'estil del pòster serà lliure, encara que haurà d'incloure obligatòriament el nom de la titulació i el curs acadèmic, així com el títol del TFG, i el nom i cognoms de l'estudiant. El pòster no ha d'incloure el nom dels tutors o tutores, i serà lliurat en format electrònic únicament.
 • Document de responsabilitat i autoria de treball inèdit
  • Haurà d'incloure's el document signat obligatòriament per l'autor del TFG.

Resum en PDF de la documentació a lliurar per l'estudiant

Avaluació

Documentació per als tutors

Haurà de ser enviada per email al Cap d'Estudis (jefe.arquitectura@eps.ua.es)

Documentació per al Tribunal

Finalitzada l'avaluació, el secretari del tribunal haurà de lliurar tota la documentació en l'oficina de registre de l'EPS I.

 • Avaluació individial de cada membre del tribunal
 • Acta final d'avaluació
 • Document de comprovació de la documentació lliurada

Grau en Arquitectura


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464