Contactar

- Problemes amb l'usuari EPS (accés a eServices i ordinadors de la EPS)  - per favor abans de realitzar la consulta, si no tens usuari EPS i ho vols crear,  punxa ací  . Si ja tenies usuari però no t'acordes de la contrasenya,  punxa ací .

- Temes relacionats amb els laboratoris de la EPS - per favor abans de realitzar la consulta,  comprova si vas fer la petició de programari   (solament per a docents i necessari usuari EPS). Si no vas fer la petició és imprescindible  que la faces  encara que estiga fora de termini. Si has detectat algun problema tant en el programari com en el maquinari d'algun PC per favor  crea un part d'avaries  (també poden crear part els estudiants). Per a problemes amb l'aire condicionat o el projector, per favor contacta directament amb consergeries a l'extensió 3680 en Politècnica I o 9538 en Politècnica IV.  Per a qualsevol altre tema relacionat amb programari o maquinari dels laboratoris, escriu a través del següent formulari: https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/29

Aplicacions web - eServices

- Reserves de laboratoris i sales de la EPS :

-  Si eres docent en l'EPS   ->     https://eps.ua.es/es/horarios-eps/horarios-de-laboratorios.html    (els estudiants no poden reservar laboratoris ni sales, excepte cas d'assajos de tesis per a reservar sales de graus. Per a aqueixos casos sol·licitar-ho pel següent formulari)   
Si no pertanys a l'EPS.   ->  https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/30

- Reconeixement de crèdits i accés via 30 crèdits

- Acreditació B1

Cursos d'adaptació

- Graus

- Màsters universitaris

Mobilitat (Beques ERASMUS, SICUE I NO EUROPEA)

- Pràctiques en empresa

- Projectes fi de carrera  

- Altres assumptes