Informació situació UA COVID-19 Delegació d'Estudiants de l'EPS de la UA

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Delegació d'Estudiants de l'EPS de la UA   Delegació d'Estudiants de l'EPS de la UA
Delegació d'Estudiants de l'EPS de la UA

Informació situació UA COVID-19

Informació sobre la suspensió indefinida de la docència presencial en la UA.


Aquest període de suspensió és indefinit, una vegada que es decidisca reprendre la normalitat es notificarà a tota la comunitat educativa. La línia roja serà el 21 d'Abril, si no es reprèn l'activitat abans del 21 d'Abril (volta de vacances de Setmana Santa) s'estudiarà retardar la finalització del període lectiu. Si es reprenen abans del 21 d'Abril no s'haurà de retardar aquest període.


PAS: hauran serveis mínims per a mantenir l'alimentació de la fauna de la UA, manteniment de la flora i serveis de neteja. A més els serveis informàtics també estaran en funcionament sota mínims per a donar manteniment a les plataformes virtuals que s'habilitaran.


PDI: Han de continuar la formació dels estudiants. Es proposaran diverses maneres de realitzar-ho i cada professor adaptarà la seua docència a una d'aquestes propostes. Es realitzarà mitjançant plataformes virtuals, podent ser aquesta docència mitjançant vídeos gravats de pissarres, pantalles o d'ells mateixos explicant. No podran accedir al campus excepte alguna excepció (això últim s'ha informat abans de la declaració d'estat d'alarma, per tant podrà variar).


ESTUDIANTS: Rebran la docència de manera virtual tal com estime cada docent. NO HAN D'acudir al campus en cap concepte.


ERASMUS: Els estudiants que hagen tornat als seus paises rebran docència online com qualsevol estudiant de la UA fins que aquest estudiant decidisca cancel·lar el seu "ERASMUS" i matricular-se en la seua Universitat d'origen. En qualsevol cas seran tractats com un estudiant més no podent acudir al campus. QUEDEN SUSPESOS A partir d'AVUI.


PRÀCTIQUES EXTERNES: queden interrompudes de manera immediata. En cas de dubte sobre si poder mantenir-la de manera virtual (si l'empresa ho permet) s'ha de posar en contacte amb el servei de pràctiques externes (estarà habilitat).


PRÀCTIQUES: es realitzaran de manera virtual totes aquelles que es puguen realitzar. Les que no es puguen realitzar s'emportaran acabe en un període extraordinari que es definirà una vegada es recupere la normalitat.
TEORIA: s'impartirà de manera virtual a través de les plataformes habilitades per a això. Cada professor realitzarà la docència de la millor forma que puga adaptar.


HORARI DE CLASSE : en principi es mantindrà el mateix horari de docència, per la qual cosa els docents hauran d'estar connectats en els horaris fixats. Així com els estudiants hauran d'emprar aqueixes hores per a fer les tasques com si estiguérem en la UA.


EXÀMENS: es realitzaran exàmens de manera virtual en la mesura que siga possible, si algun examen no es poguera realitzar de manera virtual es realitzarien en el moment de reprendre la normalitat.


Si un estudiant no pot realitzar una pràctica per incapacitat material haurà de comunicar-ho al professorat i aquest haurà d'avaluar la situació i ser flexible amb l'estudiant en la mesura que siga possible.


*TOTS els edificis queden tancats, TOTS.
*Cada docent informarà els estudiants la forma en la qual s'avaluaran els seus coneixements i com s'impartirà la docenci