Saltar apartados

Laboratori d'Electrònica

LABORATORI D'ELECTRÒNICA

En aquest document es realitza una exposició del laboratori d'Electrònica.

electrònica 1
electrònica 2
electrònica 3
Ubicació del laboratori

El laboratori d'electrònica es troba situat en l'edifici Politècnica III, en planta baixa . Segons la codificació de la Universitat d'Alacant aquest edifici té el codi 14.

Ací es pot veure un plànol general de la universitat.

Veure horaris de laboratori

Detall de laboratori

L'objectiu principal d'aquest laboratori és permetre el disseny, construcció i prova de circuits i dispositius electrònics basats en electrònica analògica i digital. Els alumnes interactuen amb circuits electrònics de diversa complexitat, partint dels circuits bàsics amb components electrònics discrets, passant per circuits integrats de baixa complexitat i arribant fins a circuits digitals d'alta complexitat, basats en l'ús de memòries i microprocessadors

Ús del laboratori

Els alumnes podran utilitzar aquest laboratori únicament en horari de classe i amb un professor. Per a utilitzar els ordinadors d'aquest laboratori (així com la resta de laboratoris de l'EPS) és necessari registrar-se com a usuari de l'EPS.

Si eres alumne o professor de l'EPS i desitges saber com obtenir un usuari punxa ací .

A més d'ordinadors, el laboratori disposa d'un altre tipus de material, degudament emmagatzemat.

L'alumne haurà de respectar en tot moment les normes

Estructura del laboratori

El laboratori d'electrònica té la següent estructura:

 

 

Bancs de treball

A l'interior d'aquest laboratori podem trobar 16 taules de treball agrupades en 2 bancades.

Cada lloc de treball disposa del següent equipament:

 • 1 Font d'alimentació
 • 1 Generador de funcions
 • 1 Oscil·loscopi digital
 • 1 Ordinador semitorre Pentium IV 3GHz 768 MB RAM i 20GB de disc dur i connexió a la xarxa de la Universitat
 • 1 Ordinador sobretaula Pentium III 500 MHz 64 MB RAM i 10 GB de disc dur
 • 1 Ordinador torre Pentium II 200 MHz 32 MB RAM i 8 GB de disc dur

Armari de materials i components

A l'esquerra de la porta d'entrada hi ha un armari de materials i components que conté el següent:

 • 16 Multímetres digitals
 • 16 plaques (board) de connexions
 • 16 caixes per a emmagatzemar 1 sonda d'oscil·loscopi, 1 alicate i 1 pelacables
 • Tornavisos
 • Resistències
 • Condensadors
 • Bobines
 • Potenciòmetres
 • Díodes
 • Transistors
 • Circuits integrats

Armari de materials auxiliars

L'armari de materials auxiliars es troba en el costat dret del passadís que va des de la porta d'entrada als llocs de treball. Aquest armari conté el següent:

 • 16 Sondes lògiques
 • 16 Sondes d'oscil·loscopi auxiliars
 • Cables i connectors de recanvi

Manteniment del laboratori

El manteniment del laboratori és realitzat pels tècnics de l'Escola Politècnica Superior. Els professors que imparteixen classe en aquest laboratori disposen d'una fulla en la taula del professor en la qual anoten les possibles incidències que es produeixen en l'aula. Els tècnics de l'EPS són els encarregats de repassar aquestes fulles diàriament i esmenar els problemes que s'hagueren produït en el termini més curt possible.

 

 

 

 

Normes d'ús del laboratori d'electrònica

Exposició de motius

Les normes que es presenten en aquest document pretenen regular les condicions d'ús concretament del Laboratori d'Electrònica de l'EPS per a un millor aprofitament, de conformitat amb les finalitats per als quals ha sigut creat. La base del present document és la Normativa d'ús i utilització dels laboratoris de l'Escola Politècnica Superior aprovada en la Permanent de centre del 05/02/2004.

NORMES

Cada grup d'alumnes serà responsable de la cura i bon estat del material de laboratori que els siga lliurat i de la instrumentació existent en cada lloc de pràctiques. Per a açò s'hauran de complir les següents normes:

 • Al començament de la sessió de pràctiques, cada grup haurà de sol·licitar al professor que li proporcione el material següent:
  • Polímetro.
  • Placa de proves.
  • Caixa de material (amb sonda d'oscil·loscopi, pelacable i alicates) deixant a canvi, el DNI / TIU d'un dels membres del grup que ocupe el lloc.
  • Components electrònics i cables a utilitzar en aqueixa sessió de pràctiques.
 • Durant la sessió de pràctiques no està permès en el laboratori:
  • Fumar.
  • Menjar i/o beure.
  • Utilitzar el telèfon mòbil.
 • Els últims 10 minuts de cada sessió de pràctiques es podran reservar per a la recollida del material de cada lloc i la devolució al professor del material prestat. El professor comprovarà el bon estat del material retornat
 • Al final de cada sessió de pràctiques, el material de cada lloc haurà de quedar amb la següent disposició:
  • Tots els equips apagats i amb la mateixa configuració que tenien al principi de la sessió de pràctiques.
  • El cable BNC del generador de funcions damunt del mateix.
  • Dos cables banana-banana penjats del costat esquerre de l'altell del lloc.
  • Els elements dins de la caixa de material ordenats segons la figura:

  • Tots els components electrònics ordenats en els calaixos destinats a aquest efecte en l'armari corresponent.
  • Ni en la caixa, la taula o el sòl ha de quedar cap element alié al lloc.
  • L'oscil·loscopi tapat.
  • Cap element del laboratori pot ser rayado o marcat en forma alguna.
  • Els tamborets sota la taula.

El responsable de l'aula podrà instar a abandonar la sessió de pràctiques a qui incomplisca qualsevol d'aquestes normes la qual cosa, segons les normes de cada assignatura, pot implicar més conseqüències.

 

 

Infraestructures i Espais


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464