Politècnica I - Edifici docent i d´administració

 

Plano del edificio Politécnica I

L'edifici I de l'Escola Politècnica Superior té el número 16 segons l'el codi SIGUA de la Universitat d'Alacant.

Està format per tres plantes. El directori de l'edifici és el següent:

 • Segona Planta :
  • Laboratoris d'ordinadors: L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28.
  • Despatx de tècnics.
 • Primera Planta :
  • Laboratoris d'ordinadors: L13, L14, L15, L16, L17, L18.
  • Despatx de tècnics.
  • Laboratori de física II.
 • Planta Baixa :
  • Informació.
  • Secretaria.
  • Adreça.
  • Sala de Reunions.
  • Saló d'Actes.
  • Copisteria.
  • Sala d'Estudis.
  • Saló de Graus (Tesis).
  • Delegació d'Alumnes.
  • Laboratoris d'ordinadors: L01, L02, L03, L04.

A continuació es mostra un plànol de cadascuna de les plantes amb totes les seues estades. En cada estada apareix el nom de l'estada i sota ell el codi que li assigna la Universitat d'Alacant. Prem sobre l'estada de la qual desitges obtenir més informació.

Planta Baixa

En la planta baixa de l'edifici s'encuentan els principals serveis que ofereix l'EPS: adreça, informació, secretaria, copisteria, saló d'actes, delegació d'alumnes, sala d'estudis, saló de graus

També hi ha una zona on es troben alguns laboratoris d'informàtica i un altre de física.

Les portes d'accés a l'edifici s'han indicat mitjançant fletxes roges.

Planta baixa Politècnica I

 

Primera Planta

En la primera planta de l'edifici hi ha laboratoris d'informàtica i un laboratori de física.

Primera planta Politècnica I

Segona Planta

En la segona planta de l'edifici hi ha laboratoris d'informàtica

Segona planta Politècnica I