Politècnica IV - Edifici docent i departamental

 
Plano del edificio Politécnica IV

 

L'edifici IV de l'Escola Politècnica Superior té el número 39 segons el codi SIGUA de la Universitat d'Alacant.

Està format per quatre plantes. El directori de l'edifici és el següent:

 • Planta Soterrani :
  • Aula lliure de treballs en grup
  • Aula d'Anàlisi de Formes: EP/S-04I.
  • Aules Docents: EP/S del 02 al 16.
  • Aules d'Informàtica: EP/S del 13 al 14.
  • Aules de Dibuix: EP/S del 01 al 07.
 • Planta Baixa :
  • Saló d'Actes
  • Consergeria.
  • Sala de Reunions.
  • Aules Docents: EP/0 del 18 al 28.
  • Aules d'Informàtica: EP/0 del 27 al 30.
  • Aules de Dibuix: EP/0 del 17 al 21.
  • Laboratoris dept. Expressió Gràfica i Cartografia.
 • Planta Primera :
  • Depto Expressió Gràfica i Cartografia (Mòdul 1).
  • Secció Departamental Geografia Humana (Mòdul 1).
  • LIMENCOP (Mòdul 1).
  • dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics (Mòdul 2).
  • dept. Construccions Arquitectòniques (Mòdul 3).
  • Aula d'Instal·lacions: EP/1-30I (Mòdul 3).
 • Planta Segona :
  • dept. Expressió Gràfica i Cartografia (Mòdul 1).
  • dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics (Mòdul 2).
  • dept. Construccions Arquitectòniques (Mòdul 3).

A continuació es mostra un plànol de cadascuna de les plantes amb totes les seues estades. En cada estada apareix el nom de l'estada i sota ell el codi que li assigna la Universitat d'Alacant.

Planta Soterrani

En la planta soterrani de l'edifici hi ha diverses aules de teoria, de dibuix, un aula d'anàlisi de formes i dues aules d'informàtica.

Les dues aules d'informàtica depèn directament de l'Escola Politècnica Superior:

Planta Baixa

 

En la planta baixa de l'edifici hi ha diverses aules de teoria, de dibuix, dos laboratoris del departament d'expressió gràfica i cartografia i dues aules d'informàtica.

Les 4 aules d'informàtica depenen directament de l'Escola Politècnica Superior:


 

planta baja de edificio Politécnica IV

Primera Planta

 
 


Segona Planta

planta segunda de edificio Politécnica IV