Saltar apartados

Acreditació d'idioma

D'acord amb l'art. 16.3 de la Normativa de la UA per a la implantació de Títols de Grau, prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur. 

Aquestes competències s'acreditaran:

  • Presentant qualsevol dels títols, diplomes o certificats relacionats amb l'Annex inclòs en les instruccions d'acreditació d'idioma estranger en la UA .
  • Es reconeixerà també si l'estudiant:
    • Cursa i supera dotze crèdits d'assignatures de la seua titulació, impartides i avaluades en un mateix idioma estranger, prèviament acreditades per la UA para tal fi. En el nostre cas aquestes assignatures són Inglés I i Inglés II.
    • Cursa i supera dotze crèdits en una universitat estrangera, impartides en un mateix idioma no oficial de l'Estat Español, els crèdits del qual són reconeguts en la seua titulació per al B1. En cas de cursar vint-i-quatre crèdits podrà acreditar el B2.
    • Cursa i supera dotze crèdits de la mateixa llengua que sumen les assignatures relatades a continuació i oferides en els graus d'Estudis Anglesos, Estudis Francesos, Estudis Àrabs i Islàmics, Español: Llengua i Literatura, Filologia Catalana, impartits per la Facultat de Filosofia i Lletres. L'oferta d'aquestes assignatures no podrà suposar, en cap cas, contractació de professorat addicional en l'àrea: Comunicació Eficaç en anglès I i II, Llengua Alemanya I i II, Llengua Àrab I i II, Llengua Francesa I i II. Es podran aconseguir els dotze crèdits exigits per al B1 combinant les opcions descrites anteriorment, sempre que siguen en el mateix idioma.
    • Supera alguna de les proves de nivell que la UA organitzarà de forma regular (almenys dues convocatòria anuals) amb la finalitat d'acreditar aquesta competència.

Més informació (Informació sobre acreditació d'idioma estranger en la UA).

 

Grau en Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464