Saltar apartados

Presentació

AQUEST GRAU HABILITA LEGALMENT PER A l'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES EN LES SEUES TRES ESPECIALITATS
ORDRE CIN 307/2009

Segell de Qualitat Internacional (EUR-ACE)®

Des del 2015, el títol superior universitari de Grau en Enginyeria Civil compta amb el segell de qualitat internacional EUR-ACE®. El segell EUR-ACE® és un certificat atorgat per una agència d'acreditació autoritzada per ENAEE a títols d'enginyeria que compleixen una sèrie d'estàndards definits, d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Disposar del segell EUR-ACE® concedeix valor i reconeixement internacional a aquesta titulació.

Informació sobre el Grau en Enginyeria Civil oferit en la Universitat d'Alacant

L'objectiu del nou títol de Graduat/da en Enginyeria Civil és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases i les tecnologies pròpies del sector de la construcció civil, dels transports i serveis urbans i de la hidrologia, emmarcat en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

Aquest títol capacita per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil : infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària; serveis urbans i ambientals.

L'obtenció d'aquest títol faculta per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.

A més, s'estableixen altres objectius generals com són:

  • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte pel medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
  • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques.
  • Capacitat per al manteniment i conservació dels recursos hidràulics i energètics, en l'àmbit de l'enginyeria civil. Capacitat per a planificar i gestionar els recursos hidràulics superficials, subterranis i no convencionals.
  • Capacitat per a la realització d'estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil.
  • Capacitat per a realitzar plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.
  • Capacitat per a la gestió, el manteniment, conservació i explotació d'infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil.
  • Capacitat per a realitzar estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies, en l'àmbit de l'enginyeria civil.
  • Coneixement i capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
  • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

Estan disponibles de forma pública: Memòria del títol, Informes de Seguiments, Enquestes i les Accions de Millora en la web del Sistema de Garantia Interna de Qualitat .

Els Acords de la Comissió de Titulació i els seus integrants estan disponibles de forma pública en la web de Normatives de l'Escola Politècnica.

Grau en Enginyeria Civil


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464