Saltar apartados

Esments del GII

El grau en Enginyeria Informàtica, et proporcionarà els coneixements necessaris per a analitzar, dissenyar, desenvolupar, mantenir i gestionar sistemes, serveis, aplicacions i arquitectures informàtiques. A més, et permetrà adquirir experiència en nous mètodes i tecnologies de l'àmbit de les TIC.

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant es troba entre les universitats espanyoles que ofereix els 5 esments:

Esment 1. Enginyeria del Programari

Aprendràs a construir sistemes programari que responen a les necessitats dels usuaris i les empreses, fiables i eficients, i a gestionar a les persones, els recursos i les etapes del projecte des de la definició de les necessitats del client fins a la construcció i el desplegament del sistema. 

Competències

 • Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Programari.
 • Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits programari per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
 • Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
 • Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
 • Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que pogueren presentar-se.
 • Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

 

Esment 2. Enginyeria de Computadors

Et formaràs en el disseny de computadors i dispositius digitals que integren maquinari, programari i comunicacions: supercomputadores, telèfons mòbils, reproductors mp3, equipament mèdic, robots o sistemes de processament d'imatge. 

Competències

 • Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.
 • Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari d'aquests sistemes.
 • Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari per a les mateixes.
 • Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
 • Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 • Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

 

Esment 3. Computació

Adquiriràs els fonaments científics i tècnics per al disseny de solucions eficients als reptes de computació en intel·ligència artificial, bioinformática, realitat virtual i molts altres àmbits.

Competències

 • Capacitat per a tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per a interpretar, seleccionar, valorar, modelar, i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
 • Capacitat per a conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, disseny i processament de llenguatges.
 • Capacitat per a avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorítmiques que puguen conduir a la seua resolució i recomanar, desenvolupar i implementar aquella que garantisca el millor rendiment d'acord amb els requisits establits.
 • Capacitat per a conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzen aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
 • Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
 • Capacitat per a desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seua aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona computadora.
 • Capacitat per a conèixer i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional i dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzen, incloent les dedicades a extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans volums de dades.

 

Esment 4. Sistemes d'Informació

T'especialitzaràs en la millora dels processos de les organitzacions amb l'ús de tecnologies de la informació per a aconseguir les seues estratègies i els seus objectius, perquè siguen més eficients, innovadores i competitives. 

Competències

 • Capacitat d'integrar solucions de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 • Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
 • Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

 

Esment. Tecnologies de la Informació

Et formaràs en el disseny i la instal·lació de xarxes informàtiques i de les aplicacions necessàries per a satisfer, de forma segura, les necessitats de les organitzacions.

Competències

 • Capacitat per a comprendre l'entorn d'una organització i les seues necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • Capacitat per a emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que asseguren l'accessibilitat, ergonomia i usabilidad dels sistemes.
 • Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
 • Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacen les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 • Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
 • Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

 

Grau en Enginyeria Informàtica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464