Saltar apartados

recomanacions de matrícula

Vies d'accés

Tràmits per a sol·licitar plaça

Perfil d'ingrés recomanat

Oferta de places i notes de tall per contingent

 

 

VIES D'ACCÉS

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A la UNIVERSITAT (Selectivitat). Encara que es pot accedir des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es recomana haver cursat la/s modalitat/és: Ciències i Tecnologia.

Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic es poden consultar en la taula següent.

Assignatures de Batxillerat

Cursos

2010-11

2011-12

0.1   x x     x x                       x    
0.2         x     x x                 x     x

Cursos 2012-13
2013-14

0.1   x x     x x                       x    
0.2         x     x x                 x     x

 

2. BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A la UNIVERSITAT (Selectivitat) SUPERADA: Podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els que tinguen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els quals no tenint superada la prova d'accés, posseïsquen alguna de les següents titulacions: títol de batxiller de la LOGSE, COU, Certificat acreditatiu d'haver superat el curs Preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al Batxillerat.

Els que tinguen la prova d'accés superada d'anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, encara que també podran presentar-se a la fase general. Els que no tinguen la selectivitat superada hauran de presentar-se a la fase general, i si ho desitgen, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió.

Per a la fase específica han de tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: Títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior: Es pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per als alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula del punt 1.

4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB els quals ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS SOBRE AQUEST TEMA. ES REQUEREIX CREDENCIAL D'ACCÉS , expedida per la UNED.Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden realitzar la prova d'accés completa. En tots dos casos han de presentar-se a la prova d'accés que organitza la UNED.

5. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN Al TÍTOL ESPAÑOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A la UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED .

6. ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opció/és preferent/s: Enginyeria i Arquitectura. + info

7. ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, conforme als criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. S'ha de realitzar una entrevista. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 45 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides. + info (En la Universitat d'Alacant aquesta via d'accés no es contempla per a aquesta titulació).

8 . ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Podran utilitzar aquesta via els qui no posseïsquen titulació que habilite per a l'accés per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 40 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides. + info

9. TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS . Es reserva un 3% de les places.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

L'alumne de nou ingrés ha de tenir:

 • capacitat de treball (constància, mètode i rigor),
 • capacitat de raonament i anàlisi crítica,
 • capacitat de treball autònom i en equip,
 • capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements,
 • habilitat en la resolució de problemes,
 • capacitat de síntesi i abstracció i habilitats comunicatives,
 • motivació específica cap a la creació i comunicació multimèdia,
 • sensibilitat cap a la creació artística i cultural en alguna o diverses de les seues formes, escrita, plàstica o audiovisual.

 

OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT

 

històric de notes de cort

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJOR. 25

MAJOR. 40

MAJOR. 45

TIT.

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

95

8,000

5,295

---

---

6,140

---

7,110

2011-12

95

7,688

6,376

---

---

6,170

---

5,000

2012-13

95

7,236

5,095

---

---

6,600

---

5,000

2013-14

95

7,710

6,555

---

---

6,600

5,000

5,000

2014-15

95

             

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací recollides.

Grau en Enginyeria Multimèdia


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464