Saltar apartados

Presentació

Segell de qualitat internacional

El Títol de Graduat/a en Enginyeria Química compta amb el segell de qualitat internacional EUR-ACE®. El segell EUR-ACE® és un certificat atorgat per una agència d'acreditació autoritzada per ENAEE a títols d'enginyeria que compleixen una sèrie d'estàndards definits, d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Comptar amb el segell EUR-ACE® concedeix valor i reconeixement internacional a aquesta titulació.

 Logotip EUR-ACE

Pla d'estudis

El Títol de Graduat/a en Enginyeria Química s'ha elaborat amb l'objectiu fonamental de formar professionals que siguen capaços d'aplicar el mètode científic, i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos relacionats amb el disseny de productes i processos en els quals la matèria experimenta canvis de morfologia, composició o contingut energètic, incloent la concepció, càlcul, construcció, engegada i operació d'equips i instal·lacions on s'efectuen aquests processos, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, com el farmacèutic, biotecnològic, alimentari o mediambiental, tot açò en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient i complint el codi ètic de la professió.

Així mateix, es pretén formar professionals altament qualificats en coneixements i habilitats, amb esperit creatiu i obert a la necessitat de formació permanent en el desenvolupament del seu treball i en el dels seus col·laboradors. En conseqüència són tan importants les qualitats d'aprendre “a aprendre” i d'aplicar el que es coneix, com la quantitat de coneixements adquirits.

 

  

Estan disponibles de forma pública: Memòria del títol, Informes de Seguiments, Enquestes i les Accions de Millora en la web del  Sistema de Garantia Interna de Qualitat .

Els Acords de la Comissió de Titulació i els seus integrants estan disponibles de forma pública en la web de Normatives de l'Escola Politècnica.

Grau en Enginyeria Química


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464