Saltar apartados

Preguntes freqüents

Sobre la matriculació

¿Quan puc matricular-me?

En superar 168 ECTS de la titulació.

¿Quins terminis hi ha per a matricular-me?

Els terminis de matriculació de cada curs: al setembre i en ampliació de matrícula al gener.

Tinc els 168 ECTS necessaris, però no tinc clar si vaig a poder acabar al juny. ¿Em matricule?

En aquest cas és preferible que de moment no ho faces, i al gener quan l'esdevenir del curs ja està més clar pots fer ampliació de matrícula si ho consideres oportú.

Sobre l'elecció del TFG

¿Quina plataforma s'utilitza per a tramitar la documentació?

Tot el procediment es realitza a través de l'UACloud Campus Virtual, en l'aplicació UAProject.

¿Què és la proposta?

És la descripció del projecte que has de desenvolupar quan et matricules en l'assignatura Treballe Fi de Grau. Has de triar una proposta d'un tema afí als teus gustos, i la seua elecció i assignació seran per a un curs acadèmic complet. 

¿Com puc triar una proposta?

Hi ha dues opcions: 

  • Parlar amb el professor per a proposar una proposta d'un tema que us resulte interessant a tots dos (veure l'apartat Línies de Treball en la web). En aquest cas a l'estudiant se li pre-assigna la proposta.
  • Triar una proposta en l'aplicació, en acabar el període de matriculació. 

¿Qui pot inserir en l'aplicació UAproject una proposta?

Poden introduir propostes de TFG el professorat dels departaments amb docència en la titulació. Els estudiants no poden introduir la proposta en l'aplicació.

¿He d'estar matriculat en el TFG per a poder tenir una proposta de TFG preasignada?

No, solament necessites ser estudiant de la titulació.

¿Durant quant temps puc tenir assignada una proposta?

Si no t'has matriculat de l'assignatura TFG es manté durant 1 curs, si sí ho estàs 3 cursos.

¿Com es tria una proposta?

Si vas acordar amb un tutor una proposta concreta, ja la tens pre-assignada. Si no, després de finalitzar el període de matriculació s'obri un termini de 15 dies per a la selecció de les propostes de TFG per part dels estudiants. 

El meu tutor ha inclòs una proposta en l'UAProject pre-assignada al meu nom, ¿he que fer una mica més?

No, ja està tot fet.

¿Quantes propostes puc triar per a realitzar el TFG?

Has de triar 2 propostes.

¿Què he de fer després de triar les tres propostes? 

És recomanable parlar amb el professor tutor que realitza la proposta.

¿Com s'assignen les propostes? 

Les propostes s'assignen per ordre d'expedient acadèmic.

¿Quan es publiquen les llistes definitives d'assignació de propostes?

Per als estudiants que no tenen proposta preasignada, es publica la llista provisional després de la FI DE TERMINI del procés d'elecció.

¿Què he de fer si no tinc proposta assignada després de la publicació provisional?

Has de triar una proposta entre les quals queden lliures, i enviar les dades de la proposta al coordinador de l'assignatura per tutoria virtual. 

¿Puc canviar de proposta una vegada ja tinc una assignada?

La proposta pot anul·lar-se únicament en el període d'anul·lació de matrícula (veure dates en UAproject), aproximadament en el mes de juny. 

Serà necessari presentar una sol·licitud d'anul·lació en l'Oficina de Registre, en la qual s'exposen els motius justificatius per a aquesta anul·lació, que ha d'anar signada per l'estudiant i el/els tutor/és. 

Sobre la realització del TFG

Una vegada tinc una proposta assignada, ¿què he de fer per a començar?

Després de l'assignació de propostes has de posar-te en contacte amb el tutor per a la realització del projecte.

Sobre la redacció de la memòria i/o pòster

¿He de seguir alguna norma per a la redacció de la memòria?

Sí, és necessari seguir el llibre d'estil de l'EPS. No obstant açò, en el següent enllaç tens un resum de les normes bàsiques: Organització de la Memòria del TFG.

He triat la modalitat de presentació, a més de la memòria ¿he de fer el poster?

Sí, el poster és obligatori encara que en aquest cas no hauràs d'imprimir-ho, es lliura en format electrònic. Posteriorment tots els pòsters entraran en concurs per a triar el millor TFG.

Sobre l'avaluació del TFG

¿Quan puc llegir el TFG?

Quan et queden per superar un màxim de 2 assignatures més el TFG per a finalitzar estudis.

¿És necessari tenir el B1 d'idiomes per a llegir el TFG?

Perquè en l'expedient acadèmic aparega la nota del TFG és necessari tenir acreditat el B1 d'idiomes. Si no es té aquesta acreditació en l'expedient apareixerà "No Presentat".

¿En quines dates es realitzen les lectures?

Les dates de lectura estan publicades en la fitxa de l'assignatura (TFG) abans del començament de cada curs.

¿Quantes convocatòries tinc per a presentar el TFG en un curs?

Dues convocatòries, una convocatòria ordinària (C3) i una convocatòria extraordinària (a triar entre C1 o C4). No existeix convocatòria C2 per als TFG.

¿Què he de fer per a llegir/defensar/presentar el TFG?

Realitzar la SOL·LICITUD en el termini establit, i triar el tipus de modalitat per a la lectura del TFG.

Després de verificar amb el tutor que el projecte del TFG està acabat, i aquest ha donat el seu vistiplau, pujar la documentació a l'aplicació UAproject en les dates indicades.

¿Quina documentació he de pujar a l'aplicació?

La documentació es detalla en la web de l'assignatura i en el següent enllaç:

http://www.eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/tfg-documentacion-para-los-estudiantes.html

¿Qui s'encarrega de formar el tribunal?

El tutor és l'encarregat de la composició del tribunal.

Sobre la nota final

¿Quan apareixerà la nota en l'expedient?

La nota constara en l'expedient 5 dies després de finalitzar el termini d'avaluació del TFG d'aquesta convocatòria. Sempre que l'estudiant tinga acreditat el B1.

Tinc el B1 però en el meu expedient no ho indica així, ¿he de preocupar-me?

Sí. Has de sol·licitar en secretaria que conste l'acreditació en el teu expedient, doncs si en l'expedient no ho indica l'aplicació no permetrà introduir la teua nota.

¿Com s'obté la Matricula d'Honor?

La MH en el TFG és proposada pel tribunal avaluador del TFG. 

Tots els TFG proposats a MH pels tribunals són ordenats per nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant. Obtindran MH el primer o els primers expedients, segons corresponga pel nombre d'estudiants.

El nombre de MH està limitat per la normativa, i es concedeixen després de la convocatòria extraordinària C4. Després de la convocatòria C4, es canviarà la nota en l'acta als estudiants que tinguen concedida la MH, i se'ls informarà del canvi de nota.

Sobre la propietat intectual

De qui són els drets d'autor del TFG?

Els estudiants universitaris són titulars dels drets d'autor dels seus treballs, tant dels drets morals com dels patrimonials. Més informació en:

https://eps.ua.es/va/normativa-organos/normativa/aclariments-propietat-intel-lectual.html

 

Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464