Saltar apartados

Preinscripció

Tota persona interessada a realitzar el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la Universitat d'Alacant, haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que a continuació es detallen.

Tots els estudiants, en realitzar la preinscripció, hauran d'aportar la següent documentació.

 1. DNI/NIE/Passaport (en vigor i per totes dues cares).
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol. (*) (**)
 3. Certificació acadèmica. (*)
 4. Curriculum vitae.
 5. Si pertanys a algun contingent especial d'accés: Documentació acreditativa de pertànyer a algun dels contingents especials d'accés.

(*) Si el títol o justificant de pagament del mateix que presentaràs el vas obtenir en la Universitat d'Alacant, bastarà que presentes el document d'identitat en vigor (per totes dues cares).

(**) Encara que per a poder matricular-te en el màster és necessari estar en possessió de la titulació d'accés, és possible realitzar la preinscripció sense ella.

Estudiants amb titulació estrangera

A més de tota la documentació prèvia, serà necessari aportar en el seu cas:

 1. Declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers.
 2. Traducció de documents (només en el cas de documents no escrits en castellà o valencià).
 3. Per a títols d'accés no pertanyents a un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, haurà de presentar-se justificant de pagament de la taxa per l'estudi d'equivalència de títol estranger ( DOCV 17/08/2016 Annex I, títol II, punt 3.3 ).

  PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/2021

  • Emplenament de les dades personals i acadèmiques en el formulari fins al 30 de Maig (primera fase).
  • Addicionalment, una vegada acabada la primera fase, en el cas que hagen quedat places vacants s'obrirà un període extraordinari de matriculació entre el 05/06/2020 i el 31/10/2020 tramitat per l'Escola Politècnica Superior. La preinscripció es continuarà realitzant a través del mateix formulari.

  Per a més informació es pot accedir a aquesta web o enviar un correu a director.masterayr@eps.ua.es .

  Màster Universitari en Automàtica i Robòtica


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3400

  Fax: (+34) 96 590 3464

  Twitter: https://twitter.com/mayrmasterua

  Facebook: https://es-es.facebook.com/Máster-Oficial-en-Automática-y-Robótica-Universidad-de-Alicante-100313440037875/

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464