Saltar apartados

Requisits d'admissió

Els sol·licitants hauran d'estar en possessió del títol de grau, enginyer tècnic o superior (o estar en disposició d'obtenir aquest títol durant el curs 2019/2020, es podrà admetre alumnes que obtinguen el títol al desembre de 2020 sempre que queden places) i disposar de l'admissió establida per la Comissió acadèmica del Màster, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent (art. 16 RD1393/2007).

Com a criteri general es donarà prioritat en l'admissió a les capacitats intel·lectuals dels sol·licitants sobre els coneixements específics que posseïsquen. Cada sol·licitud serà avaluada per un comitè d'admissió i seguiment d'alumnes, format a aquest efecte, que decidirà, la seua admissió o denegació. L'admissió requereix avaluació i orientació personalitzada. Aquesta avaluació es farà sobre la base de la valoració dels mèrits de cada candidat, durant la qual serà tingut en compte de manera principal el currículum, la formació en relació al Màster i la capacitat que tinga de seguir els diferents cursos amb aprofitament. Com a criteris complementaris es contemplaran l'expedient acadèmic, les beques de col·laboració i altres activitats realitzades en l'àrea d'especialització, i qualssevol altres mèrits al·legats. En el cas de realitzar-se l'admissió a cada alumne se'l nomenarà un tutor que seguirà la seua formació durant el període d'estudis de la titulació de Màster. El tutor, en funció dels seus coneixements previs i dels seus objectius de formació, li confeccionarà un pla d'estudis personalitzat. Aquest tutor seguirà tot el procés formatiu de cada alumne i proposarà les accions necessàries per a corregir deficiències de coneixements, accés a material docent i quants problemes puguen sorgir durant l'aprenentatge.

Més informació dels requisits d'accés i criteris d'admissió en l'apartat Accés del següent enllaç.

Màster Universitari en Automàtica i Robòtica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/mayrmasterua

Facebook: https://es-es.facebook.com/Máster-Oficial-en-Automática-y-Robótica-Universidad-de-Alicante-100313440037875/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464