Saltar apartados

Pràctiques en empresa

Una de les opcions més interessants per les quals s'ha apostat en aquest Màster Oficial per a completar la formació de l'alumne, és l'oportunitat de realitzar pràctiques en empresa. Es pretén que l'alumne compte amb l'opció d'integrar-se en el mercat laboral i industrial actual, adquirir experiència dins de l'automàtica i robòtica, i al mateix temps, aplicar els coneixements adquirits durant les classes del Màster. D'aquesta manera, el perfil de les empreses en les quals es desenvoluparan les pràctiques ha de pertànyer estrictament al camp de l'automatització i la robòtica.

Les pràctiques en empresa constitueixen una assignatura optativa denominada Pràctiques Externes, de 6 crèdits ECTS, en la qual els alumnes es desenvoluparan activitats professionals relacionades amb l'automàtica i robòtica en una empresa durant un període de 120h (20h/crèdit ECTS) durant el segon quadrimestre del Màster.

L'alumne tindrà un tutor en l'empresa que li guiarà durant les pràctiques. Dita tutora ha de pertànyer a aquesta empresa i haurà d'establir un pla de treball per a l'alumne. Així mateix, l'alumne tindrà un tutor en la universitat, que haurà de ser un professor pertanyent al Màster. Aquest tutor de la universitat, supervisarà el treball desenvolupat per l'alumne, estant contínuament en contacte amb el tutor de l'empresa.

L'actual normativa que regeix les pràctiques en empresa o externes per a estudiants universitaris es troba publicada en el BOE. En la següent adreça web es pot veure el Reial decret: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/boe-a-2011-19362.pdf

Tipologia de les empreses: les pràctiques en empreses oferides dins d'aquest Màster Oficial han de complir una sèrie de requisits tecnològics relacionats amb la temàtica del màster. L'empresa o centre tecnològic on es realitzen les pràctiques ha d'estar lligades als camps de l'Automàtica i/o Robòtica. A més, el projecte oferit ha d'afavorir el desenvolupament de les habilitats i coneixements adquirits per part de l'alumne durant les classes. Aquest projecte, abans de ser oferit, ha de ser validat pel responsable de l'assignatura de Pràctica Externes per a corroborar que les tasques a desenvolupar per l'alumnes estan relacionades amb els aspectes pràctics de l'Automàtica i Robòtica. Actualment, ja existeixen molts convenis realitzats amb diverses empreses i centres tecnològiques d'Espanya (principalment de la Comunitat Valenciana) perquè els alumnes puguen desenvolupar part de tasques en projectes íntimament relacionats amb l'Automàtica i Robòtica.

Perfil dels tutors: dos tutors han de ser supervisar a l'alumne durant les pràctiques en empresa. Un d'ells, el tutor en l'empresa, haver de ser el responsable del departament tecnològic on es va a desenvolupar el projecte. El tutor de la Universitat, ha de tenir els coneixements i experiència per a guiar i supervisar el projecte concret a desenvolupar en l'empresa. Dins del camp de la temàtica d'aquest Màster Oficial, Automàtica i Robòtica, és possible desenvolupar diferents projectes dins de les empreses, per la qual cosa el perfil del tutor de la Universitat haurà d'estar adaptat a aquest projecte de l'alumne.

Actualment, existeixen contactes establits amb diverses empreses i centres tecnològics per al desenvolupament de les pràctiques en empreses. A continuació, es mostren alguns d'ells:

 • Aisoy Robotics.
 • Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines.
 • CFZ Cobots.
 • Centro Tecnológico del Mueble de la Región de Murcia.
 • Centrol Tecnológico del Calzado y Conexas.
 • Domo3.
 • Embention.
 • Future Technologies.
 • Helados Alacant.
 • IML Robotics.
 • Mecánica Tamegar.
 • Miniland.
 • Vimasol e Hijos.

A més de les pràctiques en empresa, també durant els anys en el que porta impartint el Màster, s'han rebut diferents ofertes de treball per a titulats amb la formació impartida en el Màster en Automàtica i Robòtica. Per açò, amb l'objectiu de coordinar les ofertes de treball i propiciar la inserció laboral dels matriculats en el Màster, s'ha obert una borsa de treball per a aquells alumnes que es troben matriculats.

Els egressats d'aquest Màster seran experts reconeguts en automàtica i robòtica, camp en el qual podran exercir la seua capacitat professional en el si d'empreses industrials especialitzades i organismes públics i/o privats. A més, el nivell oferit dins de les assignatures del màster, suposarà la formació de professionals amb perfil investigador que tindran cabuda també en l'entorn acadèmic-investigador, oferint un altre tipus d'eixida com és l'accés a programes de Doctorat. Dins dels possibles llocs de treball o càrrecs dels egressats dins de les empreses, es mostra a continuació una possible llista:

 • Enginyer/Especialista de Sistemes de Control automàtic.
 • Enginyer/Especialista de Sistemes d'Automatització.
 • Enginyer/Especialista de Sistemes Robòtics.
 • Enginyer/Especialista de Sistemes mecatrónicos.
 • Enginyer/Especialista de Sistemes.
 • Enginyer/Especialista de Modelatge i Simulació de Sistemes.
 • Enginyer/Especialista d'aplicacions de l'electrònica, control i sistemes.
 • Enginyer de manteniment, reparació i actualització de components, equips i sistemes electrònics i robòtics.

Màster Universitari en Automàtica i Robòtica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/mayrmasterua

Facebook: https://es-es.facebook.com/Máster-Oficial-en-Automática-y-Robótica-Universidad-de-Alicante-100313440037875/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464