Pàgina d'inici

El Màster en Ciberseguridad va dirigit a tots aquells que desitgen completar la seua formació amb la realització d'un títol oficial de Màster Universitari dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior i que proporciona una formació especialitzada i avançada en seguretat informàtica.

Aquest màster pot ser realitzat per titulats universitaris d'informàtica, multimèdia o telecomunicacions, tant recentment graduats com a professionals en actiu que desitgen millorar els seus coneixements i habilitats. El present màster s'orienta principalment en una formació pràctica en l'àrea de la seguretat informàtica i centrada en tecnologies actuals que possibiliten la millor projecció professional en el camp de la ciberseguridad. Algunes de les plataformes emprades seran Kali Linux, Metasploit Framework, quadres de comandaments SEIM, etc