Saltar apartados

Recomanacions de matrícula

A temps complet

L'estructura del títol s'estableix en matèries i es divideix en dos quadrimestres al llarg dels quals es desenvoluparà el període de formació.

Durant el primer quadrimestre l'estudiant matriculat a temps complet, és a dir, dels 60 crèdits ECTS, cursarà tres matèries troncals amb una càrrega de sis crèdits ECTS cadascuna, i en funció de l'itinerari escollit:

 • Itinerari 1: profesionalizante. L'estudiant cursarà una matèria optativa en el quadrimestre 1, i podrà triar cursar la matèria obligatòria en el quadrimestre 1 o en el 2.
 • Itinerari 2: investigador. L'estudiant cursarà una matèria obligatòria en el quadrimestre 1, i podrà  triar cursar la matèria optativa en el quadrimestre 1 o en el 2.

En tots dos itineraris en el quadrimestre 1 es cursaran 3 crèdits ECTS del Projecte Final de Master, que podrà consistir en una aportació empírica relacionat amb qualsevol de la temàtica abordada en les assignatures relacionades amb la recerca del Màster, o bé en un treball fonamentalment teòric, que arreplegue la revisió bibliogràfica actualitzada, exhaustiva, sistematitzada i crítica sobre algun aspecte de coneixement vinculat a matèries tractades, juntament amb una proposta de recerca destinada a la resolució d'un problema científic plantejat en aqueix àmbit.

En el segon quadrimestre, l'estudiant cursarà igualment  tres matèries troncals amb una càrrega de sis crèdits ECTS cadascuna, i en funció de l'itinerari escollit:

 • Itinerari 1: profesionalizante. L'estudiant cursarà una matèria optativa en el quadrimestre 2, i cursarà la matèria obligatòria en el cas de no haver sigut cursada en el quadrimestre 1.
 • Itinerari 2: investigador. L'estudiant cursarà una matèria obligatòria en el quadrimestre 2, i cursarà la matèria optativa en el cas de no haver sigut cursada en el quadrimestre 1.

En tots dos itineraris en el quadrimestre 2 es cursaran 3 crèdits ECTS del Projecte Final de Master.

A temps parcial

La matrícula a temps parcial implica el nombre mínim de 30 crèdits. Els alumnes només podran sol·licitar aquest tipus de matrícula si en ells concorren circumstàncies d'ordre laboral, personal o de rendiment acadèmic. Més informació.

OBLIGATÒRIES COMUNES (36 crèdits ECTS)
ASSIGNATURA TIPOLOGIA CRÈDITS SEMESTRE

RECOMANACIONS

(assignatures a cursar prèvia o simultàniament)

38000 - ADREÇA INTEGRADA DE PROJECTES OBLIGATÒRIA 

1º 

 
38001 - RESPONSABILITAT JURÍDICA ASSOCIADA A l'EDIFICACIÓ OBLIGATÒRIA 6

 
38002 - SISTEMES DE GESTION DE QUALITAT I RECURSOS OBLIGATÒRIA 6

 
38003 - GESTION DE PROJECTES I OBRES D'EDIFICACIÓ OBLIGATÒRIA 6

 • Adreça integrada de projectes
 • Responsabilitat jurídica associada a l'edificació
38004 - GESTION DE RECURSOS HUMANS I LIDERATGE OBLIGATÒRIA 6

 • Sistemes de gestió de qualitat i recursos
38005 - GESTION ECONÒMICA DE L'EDIFICACIÓ OBLIGATÒRIA 6

 


ITINERARI 1. PROFESIONALIZANTE (18 crèdits ECTS)
ASSIGNATURA TIPOLOGIA CRÈDITS PROFESSORAT

RECOMANACIONS

(assignatures a cursar prèvia o simultàniament)

38011 - PRÀCTIQUES EXTERNES EN EMPRESA
 OBLIGATÒRIA 6 1º o 2º  
 38006 - GESTION DEL PLANEJAMENT URBANISTICO  OPTATIVA

 • Responsabilitat jurídica associada a l'edificació
 38007 - GESTION DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  OPTATIVA 6

 • Adreça integrada de projectes
 • Responsabilitat jurídica associada a l'edificació
38009 - EDIFICACIÓ SOSTENIBLE. ENERGIES RENOVABLES  OPTATIVA 6

 
38010 - GESTION DEL PATRIMONI EDIFICAT  OPTATIVA 6  

 

ITINERARI 2. INVESTIGADOR (18 crèdits ECTS)
ASSIGNATURA TIPOLOGIA CRÈDITS PROFESSORAT

RECOMANACIONS

(assignatures a cursar prèvia o simultàniament)

38008 - TÈCNIQUES AVANÇADES DE RECERCA APLICADES A la GESTIÓ D'EDIFICACIÓ
 OBLIGATÒRIA 6
 • Introducció a la recerca
38012 - INTRODUCCIÓ A la RECERCA  OBLIGATÒRIA 6

 
 38006 - GESTION DEL PLANEJAMENT URBANISTICO  OPTATIVA

 • Responsabilitat jurídica associada a l'edificació
 38007 - GESTION DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  OPTATIVA 6

 • Adreça integrada de projectes
 • Responsabilitat jurídica associada a l'edificació
38009 - EDIFICACIÓ SOSTENIBLE. ENERGIES RENOVABLES  OPTATIVA 6

 
38010 - GESTION DEL PATRIMONI EDIFICAT  OPTATIVA 6  2º  

 

TREBALLE FI DE MÀSTER (6 crèdits ECTS)
ASSIGNATURA TIPOLOGIA CRÈDITS PROFESSORAT

RECOMANACIONS

(assignatures a cursar prèvia o simultàniament) 

38014 - TREBALLE FI DE MÀSTER TREBALLE FI DE MÀSTER 6 1º i 2º Última assignatura a cursar en cas de matrícula parcial 

 

 

 

Màster en Gestió de l'Edificació


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464