Saltar apartados

recomanacions de matrícula

En la següent taula es mostren aquelles assignatures que han de cursar-se de forma prèvia o simultàniament en cadascun dels quadrimestres i cursos

PRIMER CURS
PRIMER QUADRIMESTRE
  ASSIGNATURA

RECOMANACIONS

(assignatures a cursar prèvia o simultàniament)

OBLIGATÒRIES

Càlcul Diferencial Avançat

 
Teoria de Campos  

Mecànica dels Mitjans Continus I

 

Teoria de Campos, Càlcul Diferencial Avançat

Disseny Avançat d'Estructures de Formigó

Mecànica dels Mitjans Continus I
Enginyeria Geotécnica  
Enginyeria Hidrològica  
SEGON QUADRIMESTRE
  ASSIGNATURA RECOMANACIONS
(assignatures a cursar prèvia o simultàniament)
OBLIGATÒRIES

Enginyeria i Infraestructura dels Transports

 
Enginyeria Marítima  

Mecànica dels Mitjans Continus II

Mecànica dels Mitjans Continus I
Construcció Metàl·lica i Mixta
  • Mecànica dels Mitjans Continus I
  • Disseny Avançat d'Estructures de Formigó
OPTATIVES Disseny d'Interseccions  
SIG aplicats a l'Enginyeria Civil  
Comportament d'Estructures enfront de Temperatures Extremes  
Disseny d'Elements Estructurals Especials en Enginyeria Civil  
Estratègies de Durabilitat i Sostenibilitat de Materials i Estructures  
Legislació Professional i Gestió Empresarial en Enginyeria Civil  
Patologies Geotécnicas  
Història i Patrimoni de l'Enginyeria Civil  
SEGUNDO CURSE
PRIMER QUADRIMESTRE
  ASSIGNATURA RECOMANACIONS
(assignatures a cursar prèvia o simultàniament)
OBLIGATÒRIES Tecnologia i Tractament d'Aigua  
Simulació i Optimització en Enginyeria Civil Càlcul Diferencial Avançat
Modelització Numèrica en Enginyeria Civil Càlcul Diferencial Avançat
Planificació Territorial i Urbana  
ENGINYERIA ESTRUCTURAL I CONSTRUCCIÓ
(ESPECIALITAT)
Projecte i Construcció de Ponts
  • Mecànica dels Mitjans Continus I-II
  • Construccón Metàl·lica i Mixta
  • Disseny Avançat d'Estructures de Formigó
Projecte i Construcció de Túnels  
Construcció Sismorresistente Disseny Avançat d'Estructures de Formigó
Ampliació, Reparació i Reforç d'Estructures  
AIGUA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
(ESPECIALITAT)
Manteniment i Explotació d'Obres Hidràuliques  
Processos Litorals i Actuacions Costaneres Enginyeria Marítima
Enginyeria Hidràulica Urbana Enginyeria Hidrològica
Descontaminació de Sòls  
ENGINYERIA DEL TRANSPORT I DEL TERRITORI
(ESPECIALITAT)
Tràfic Marítim i Planificació Portuària  
Logística i Transport de Mercaderies  
Explotació i Manteniment de Ferrocarrils  
Modelització en Enginyeria de Tràfic  
SEGON QUADRIMESTRE
  ASSIGNATURA RECOMANACIONS
(assignatures a cursar prèvia o simultàniament)
OBLIGATÒRIES Recerca, Desenvolupament i Innovació en Enginyeria Civil  
Gestió, Planificació i Adreça de Projectes i Obres  
Taller de Projectes  
ENGINYERIA ESTRUCTURAL I CONSTRUCCIÓ
(ESPECIALITAT)
Nous Materials de Construcció  
Geotecnia d'Obres Lineals  
AIGUA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
(ESPECIALITAT)
Modelització en Enginyeria Fluvial  
Gestió i Operació d'EDAR  
ENGINYERIA DEL TRANSPORT I DEL TERRITORI
(ESPECIALITAT)
Estudis de Demanda de Mobilitat  
Models Contemporanis de Desenvolupament Urbanístic  

 

 

 

Màster en Enginyeria de Camins, Canales i Ports


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464