Saltar apartados

Treball Fi de Màster

Normativa

“Els Treballs Fi de Màster seran de caràcter professional, açò és, hauran d'incloure els documents propis d'un projecte de construcció (Documents Nº1 a 4: Memòria i Annexos, Plegue de Condicions, Plànols i Pressupost), podent dur-se a terme com TFM qualsevol que tinga per objecte competències pròpies de la titulació.
 
Es recomana als alumnes que trien tema de TFM en el primer quadrimestre delº 2 Curs, a fi de disposar del temps suficient per al seu lliurament i defensa en alguna de les convocatòries oficials del curs en el qual es matriculen del TFM, posant-se en contacte amb el seu possible tutor com més prompte millor
 
Qualsevol professor de la Universitat d'Alacant que impartisca docència en el Màster, podrà ser tutor de les propostes presentades per part dels alumnes.

Normativa sobre els TFG/TFM en la Universitat d'Alacant

Reglament pel qual es regulen els TFG/TFM en l'Escola Politècnica Superior

Protocol d'actuació durant l'exposició oral de TFG/TFM en l'Escola Politècnica Superior

Documentació a lliurar per l'alumnat

NOVETAT: Amb motiu de les mesures de prevenció tomades per la pandèmia la defensa dels TFM s'efectuará de forma no presencial mitjançant un enllaç a una pàgina web de meet que en el seu moment s'indicará, no será necessaria el lliurament en paper, realitzant esta a través de la plataforma UAProject, quan realitzen la "sol.licitut de defensa" en aquesta plataforma poden comunicar qui es el tutor al e-mail j.gimenez@ua.es,

Normativa per a l'ús de la Sala de Videoconferencies..

Per a la lectura del TFM, el/l'alumne/a deu lliurar la següent documentació en format PDF a través de l'aplicació UAProject del Campus Virtual:

1. Memòria del TFM. Especificacions d'estil:

Llibre d'estil per a memòries de TFG/TFM de l'EPS.

2. Resum del TFM. La seua extensió que no ha d'excedir les 500 paraules.

3. La Declaració de Responsabilitat i Autoria del TFM haurà de marcar-se en l'aplicació UAProject durant el lliurament del TFM.

 

Avaluació del Treballe Fi de Màster

Documentació per als/as Tutors/as

Abans de l'avaluació del TFM, es requereix que el/la tutor/a coordinador/a aportació la següent documentació a través de l'aplicació UAProject en el Campus Virtual:

 

Documentació per als/as Tutors/as

Abans de l'avaluació del TFM, es requereix que el/la tutor/a coordinador/a aportació la següent documentació a través de l'aplicació UAProject en el Campus Virtual:

1. Informe de los/as tutores/as del TFM.

2. Proposta de Tribunal (amb data-hora-lloc). S'indica en "Observacions" en la Confirmació de la lectura del TFM. Veure indicacions en normativa, apartat "V. Dels tribunals d'avaluació de Treballs Fi de Grau/Màster ".

Documentació per al Tribunal

Finalitzada l'avaluació del TFM, el/la secretari/a lliurarà la següent documentació en l'Oficina de Registre de l'edifici Politècnica I:

1. Declaración de responsabilidad documental del TFM.

 

Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464