Saltar apartados

Continuació d'estudis

El Màster Universitari en Enginyeria Geològica habilita l'accés als programes de doctorat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, per a la realització de la Tesi Doctoral. Per a açò, el Departament d'Enginyeria Civil lidera el Programa de Doctorat ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE, en el qual participen els Departaments d'Enginyeria Civil, Expressió Gràfica i Cartografia, Edificació i Urbanisme i Construccions Arquitectòniques, que ha permès la defensa de 74 Tesis Doctorals en el període 2011-215, i que compta amb els següents Grups i Línies de Recerca:

DURABILITAT DE MATERIALS I CONSTRUCCIONS EN INGENIERIA I ARQUITECTURA
Línies de Recerca

 • Formigons conductors multifuncionales
 • Corrosió i protecció de l'acer en formigó armat i pretesat
 • Durabilitat de materials, elements constructius i estructures en enginyeria civil i arquitectura
 • Estudi de materials utilitzats en la restauració del patrimoni arquitectònic
 • Sostenibilitat en la construcció: desenvolupament, assaig i aplicació de morters i formigons de menor petjada ecològica
 • Comportament de materials de construcció i estructures en ambient marí
 • Tractaments electroquímics per a control de la corrosió de l'acer en formigó
 • Estudi de la microestructura i propietats de transport de materials base ciment

ENGINYERIA DEL TERRENY I LES SEUES ESTRUCTURES
Línies de Recerca

 • Caracterització de massissos rocosos. Classificacions geomecánicas
 • Caracterització i zonació de riscos de moviments de vessant i subsidencia
 • Disseny, modelització i auscultació de túnels
 • Disseny i càlcul d'aparcaments subterranis
 • Estabilitat de talusos i vessants
 • Fenòmens d'expansividad del terreny lligats a les construccions
 • Monitoratge de moviments de vessant i fenòmens de subsidencia mitjançant Interferometría SAR Diferencial (DInSAR)

GRUP D'ASSAIG, SIMULACIÓ I MODELITZACIÓ D'ESTRUCTURES
Línies de Recerca

 • Anàlisi numèrica i experimental d'estructures i sistemes estructurals, tant per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació de capacitats i proposta de solucions.
 • Monitoratge d'estructures i les seues patologies, instrumentació estàtica i dinàmica. Monitoratge d'edificis històrics. Estudis d'acústica i vibracions.
 • Estudis estàtics i dinàmics, lineals o no lineals d'estructures i construccions, tant per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació sísmica.
 • Estructures, elements estructurals i materials de construcció sotmesos a incendi.
 • Reparació i reforç d'estructures amb materials compostos.
 • Edificis històrics: Caracterització dinàmica, anàlisi de riscos, Anàlisis i reparació estructural. Avaluació sísmica.
 • Detecció i mesura de desplaçaments i vibracions a través de mètodes basats en la imatge.
 • Elements de protecció individual i col·lectiva per a prevenció de riscos laborals.

TECNOLOGIA DE MATERIALS I TERRITORI
Línies de Recerca

 • Estudi de la interacció materials-terreny
 • Estudi de materials o processos de fabricació que permeten un desenvolupament sostenible i la disminució en la despesa energètica de producció
 • Estudi i caracterització de materials tradicionals de construcció
 • Estudi i caracterització de nous formigons
 • Estudis del territori


Per a més informació sobre els criteris d'admissió específics de cada programa de doctorat, consulten-se les seues respectives pàgines web i, si escau, posen-se en contacte amb el coordinador del programa de doctorat d'interès

Màster en Enginyeria Geològica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464