Saltar apartados

Presentación

L'Enginyeria Geològica és la disciplina que estudia els factors geològics i geotécnicos que intervenen en la localització, disseny, construcció i manteniment dels treballs d'enginyeria. És a dir, els Enginyers Geòlegs tenen un coneixement ple de la interacció entre l'Enginyeria i el mitjà geològic.

L'Enginyeria Geològica (Geological Engineering) és una disciplina tecnològica reconeguda a nivell mundial que compta amb gran tradició en molts països desenvolupats europeus, tals com França, Bèlgica, Alemanya, Portugal, Polònia o Grècia, així com en països de la resta del món tals com Estats Units, Canadà, Mèxic, Japó o Austràlia, existint com a titulació universitària diferenciada a França des de 1908 (École Nationale Supériere de Géologie) i a EUA des de 1920 (Colorit School of Mines). A Espanya, la seua implantació com a titulació universitària data de 1990, passant a la categoria d'ensenyament universitari oficial en 1999.

El Màster Universitari en Enginyeria Geològica té com a objectiu la capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, adreça, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'Enginyeria Geològica i els seus sectors afins, tals com l'enginyeria geotécnica, enginyeria ambiental, recursos naturals, ordenació del territori i riscos naturals.

Màster Universitari en Enginyeria Geològica per la Universitat d'Alacant (RUTC).

Els Enginyers Geòlegs són competents per a dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans, realitzar i gestionar la recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, dirigir i supervisar tot tipus d'actuacions, obres, instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees de coneixement relacionades amb l'Enginyeria Geològica, projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotécnicas (estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i profundes, actuacions especials, obres de terra, desmuntes i buidatges, dics i preses de terra, obres subterrànies, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talusos i vessants, etc.), redacció d'estudis geotécnicos i de caracterització del terreny, estudis hidrològics i hidrogeológicos, dissenyar, executar, gestionar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, avaluar i mitigar els riscos naturals, realitzar estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures afectades per patologies de naturalesa geològica/geotécnica, ordenar i gestionar de forma sostenible el territori, projectar, executar i dirigir actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus, avaluar d'impacte ambiental sobre el mitjà geològic i hidrogeológico, actuacions en estructures sismorresistentes, realitzar estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny, així com l'aprofitament econòmic dels materials geològics.

El Màster en Enginyeria Geològica presenta una gran empleabilidad en el mercat laboral nacional i internacional, amb una taxa actual d'atur reduïda i sent les eixides professionals més habituals:

 • Consultoria d'Enginyeria
 • Construcció
 • Fonamentacions Especials
 • Laboratoris de Geotecnia i Control de Qualitat
 • Organismes de Control Tècnic (OCT)
 • Prospecció de Recursos Naturals
 • Avaluació i Regeneració Mediambiental
 • Serveis de Cartografia Temàtica i SIG
 • Gestió de Recursos Hídrics
 • Tractament i Gestió de Residus
 • Recerca i Desenvolupament
 • Qualsevol Empresa Afí a les anteriors o relacionada amb les Competències Professionals de l'Enginyer Geòleg.

El perfil professional permet completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria Geològica, així com dels Enginyers Civils i Enginyers d'Obres Públiques. El perfil investigador possibilita l'accés a Programes de Doctorat i altres postgraus de caràcter professional i/o de recerca atenent a la normativa vigent per a la realització de Tesis Doctorals.

Segons indica l'Ordre Ministerial, els estudis són de 90 crèdits ECTS, organitzats en dos cursos acadèmics de Tres Semestres, i finalitzant amb la defensa, davant Tribunal Universitari, del Treballe Fi de Màster.

L'horari és de vesprades tant per al primer com para segon curs, de Dilluns a Dijous en tots dos casos, permetent d'aquesta forma la seua compatibilitat amb l'activitat professional d'aquells alumnes que la requerisquen. A més existeix la possibilitat de matriculació a temps parcial que permet realitzar la matrícula de menys assignatures en cada curs acadèmic.

Màster en Enginyeria Geològica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464