Saltar apartados

Treball Fi de Màster

Normativa

Els Treballs Fi de Màster podran ser de caràcter professional (havent d'incloure els documents propis d'un projecte d'obra, com són els Documents Nº1 a 4: Memòria i Annexos, Plegue de Condicions, Plànols i Pressupost) o investigador.
 
Qualsevol professor de la Universitat d'Alacant que impartisca docència en el Màster, podrà ser tutor de les propostes presentades per part dels alumnes.

Documentació a lliurar per l'alumnat

 NOTA IMPORTANT: DeGUT a la situació provocada per la pandèmia Covid-19, en el curs 2019/20 la defensa dels TFM es realitzará de forma no presencial, en el seu moment s'habilitará un enllaç a una pàgina web de Meet, el lliurament es realitzará com és habitual a través de la plataforma UACloud. Una vegada es realitze la "solicitut de defensa" a través de UAProject recorde facilitar qui es el tutor del mateix al e-mail j.gimenez@ua.es

Per a la lectura del TFM, el/l'alumne/a deu lliurar la següent documentació en format PDF a través de l'aplicació UAProject del Campus Virtual:

1. Memòria del TFM. Especificacions d'estil:

Llibre d'estil per a memòries de TFG/TFM de l'EPS.

2. Resum del TFM. La seua extensió que no ha d'excedir les 500 paraules.


3. Pòster d'orientació vertical . Les dimensions del poster seran 0,7 m d'ample i 1,0 m d'altura. L'estil del pòster és lliure. Ha d'incloure el nom de la titulació i el nom i els cognoms de l'estudiant, així com el títol del TFM i el mes i l'any de la seua presentació. El pòster no ha d'incloure el nom dels tutors.

4. Declaració de responsabilitat i autoria del TFM . Aquest document haurà de lliurar-se obligatòriament signat per l'autor del TFM.

 

Avaluació del Treballe Fi de Màster

Documentació per als/as Tutors/as

Abans de l'avaluació del TFM, es requereix que el/la tutor/a coordinador/a aportació la següent documentació a través de l'aplicació UAProject en el Campus Virtual:

 

Documentació per als/as Tutors/as

Abans de l'avaluació del TFM, es requereix que el/la  tutor/a coordinador/a  aportació la següent documentació a través de l'aplicació  UAProject  en el Campus Virtual:

1.  Informe de los/as tutores/as del TFM .

2.  Proposta de Tribunal (amb data-hora-lloc).  S'indica en "Observacions" en la Confirmació de la lectura del TFM. Veure indicacions en normativa, apartat " V. Dels tribunals d'avaluació de Treballs Fi de Grau/Màster  ".

Documentació per al Tribunal

Finalitzada l'avaluació del TFM,  el/la secretari/a  lliurarà la següent documentació en  l'Oficina de Registre  de l'edifici  Politècnica I :

1.  Declaración de responsabilidad documental del TFM .

 

Màster en Enginyeria Geològica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464