Saltar apartados

Recomanacions de matrícula

Requisitos académicos

Requisits acadèmics

Preinscripció i matrícula

Preinscripció per al curs 2018/2019.

Relació de documents :

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport  en vigor .
  • Fotocòpia del títol amb el qual accedeixes.
  • Fotocòpia del Certificat Acadèmic (per als sol·licitants de la Universitat d'Alacant n'hi ha prou amb una fitxa informativa del seu expedient, que es pot traure a través de campus virtual).

Sol·licitants amb  títol estranger no homologat , a més dels documents relacionats anteriorment, hauran de presentar:

  • Les traduccions de tots els documents presentats escrits en llengua diferent  al castellà, català o valencià.
  • Es podrà sol·licitar qualsevol document per a comprovar l'equivalència del títol estranger al títol espanyol que li dóna accés.  Veure requisits d'accés i matrícula .

Normativa de permanència y continuació d'estudis per a estudiants matriculats en el màster (BOUA 24.07.2018).

Guia per a l'elecció d'assignatures


Es recomana consultar la guia per a l'elecció d'assignatures en funció de l'itinerari per a realitzar la matrícula correctament.

Finançament del màster

A més de les beques i ajudes que existeixen per sufragar parcialment o totalment el cost de matrícula del màster, si l'alumnat està treballant, pot beneficiar-se del sistema de bonificacions de la fundació Tripartita per a la Formació i l'Ocupació.

 

El Màster podrà resultar gratuït a través del sistema de bonificacions de la Fundació Tripartida per a la Formació i l'Ocupació. Perquè resulte així, s'ha de remetre la següent documentació al Departament de Formació de la Fundació Empresa-Universitat d'Alacant (FUNDEUN):

Fitxa emplenada amb dades de l'alumne/a i de l'empresa on treballa (model facilitat per FUNDEUN: fundeun@ua.es ).

Annex d'adhesió al Conveni signat pel representant legal de l'empresa (model facilitat per FUNDEUN: fundeun@ua.es ).

Si l'empresa interessada disposa de Representant dels Treballadors, document que fa constar que els representants han sigut informats i han acceptat que l'alumne/a assistirà a l'acció formativa (model facilitat per FUNDEUN: fundeun@ua.es ).

FUNDEUN facturarà a l'empresa els costos d'aquesta gestió per import de 100 € més IVA. Aquests costos també són susceptibles de ser bonificats a través de la Fundació Tripartida.

Més informació:  http://fundeun.es/servicio/gestion-tripartita/

Preguntar per Marga Ruiz Botella. Col·legi Major, Universitat d'Alacant. Telèfon 96 590 38 33. fundeun@ua.es


 

Màster Enginyeria Informàtica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464