Saltar apartados

Treballe Fi de Màster

 

 

Documentació a lliurar pels estudiants per a la defensa del TFM

Per a la defensa d'un TFM serà necessari lliurar la següent documentació a través de l'eina UAProject d'UACloud (Campus Virtual):

 • Memòria del TFM
  • S'haurà d'utilitzar aquesta plantilla per a la portada
  • Seguirà aquesta guia d'estil. El color assignat a aquest màster és el RGB (121, 11, 21) per al fons, i RGB (255, 255, 255) per al text.
 • Resum
  • Resum del TFM amb una extensió que no excedisca de les 500 paraules.
 • Pòster d'orientació vertical (opcional)
  • L'estil del pòster serà lliure, encara que haurà d'incloure obligatòriament el nom de la titulació i el curs acadèmic, així com el títol del TFM, i el nom i cognoms dels o les estudiants. El pòster no ha d'incloure el nom dels tutors o tutores.
 • Declaració de responsabilitat i autoria del TFM

 

Documentació per als tutors
 • El tutor ha de confirmar el treball de l'alumne mitjançant l'opció "Confirmació dades del TFM" d'UAPROJECT. En aquesta opció permet adjuntar un documents ZIP amb l'informe del tutor.
 • Informe del/els tutor/és (versió PDF  / versió WORD) Aquest document ha de ser descarregat, signat, escanejat i pujat a UAPROJECT. A més, el tutor, també en UAPROJECT ha de posar una qualificació (no vinculant) al projecte.
 • La comissió de TFM és l'encarregada de compondre els tribunals. Excepcionalment, pot delegar aquesta funció en els tutors dels TFM En aquest cas, es farà arribar a la comissió la informació del tribunal a través del camp Observacions del TFM.

 

Documentació per al tribunal
Tots els membres del tribunal
 • Les memòries dels treballs i els informes dels tutors poden ser descarregats des de l'aplicació UA Project, entrant en "Membre tribunal" > "Treballs confirmats", i seleccionant el pla d'estudis i la convocatòria corresponent. 
President del tribunal
Secretari del tribunal
 • Acta individual per a cada membre del tribunal (descarregar ací). S'haurà de descarregar i imprimir 3 còpies per a cada projecte (per als 3 membres del tribunal).
 • Acta d'avaluació del treball. Es troba en l'eina UAProject, en "Membre tribunal" > "Treballs confirmats" (botó RTF 1)S'haurà d'imprimir una còpia per a cada projecte.
 • Declaració responsable (descarregar ací). S'haurà d'emplenar i imprimir per a cada projecte.

 

Normativa
 
Treballs presentats

 

 

 

 

 

 

Màster Universitari en Desenvolupament de Software per a Dispositius Mòbils


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/moviles_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464