faq Pla Acció Tutorial

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Pla Acció Tutorial   Pla Acció Tutorial
Pla Acció Tutorial

faq

Preguntes Freqüents de Tutors

Preguntes Freqüents d'Alumnes
Preguntes Freqüents de Tutors
faqs tutors
Què és l'Acció Tutorial? 

És un pla que el seu objectiu general és oferir als estudiants una persona de referència que els recolze i orient en el seu desenvolupament acadèmic, personal i en l'adaptació al context curricular i social universitari.

Per a què serveix l'Acció Tutorial?

La tutoria universitària pot contribuir a una informació a l'estudiant en múltiples vessants:

  • Acadèmica : referida a aspectes de la vida universitària, com a plans d'estudis, elecció d'assignatures, selecció de vies d'especialització, graus universitaris, master, doctorat,…
  • Professional : més relacionada amb la preparació i acompliment d'un lloc de treball, implica, per exemple, assessorament i ajuda en matèria d'inserció soci-laboral, trànsit a la vida activa, estudi d'ofertes i demandes d'ocupació,…
  • Personal : relacionada amb problemes personals, familiars, psicològics, emocionals, afectius,…que poden afectar directa o indirectament a l'aprenentatge de l'estudiant i al seu desenvolupament professional.
  • Social : destinada a qüestions com a informació sobre ajudes i serveis de fundacions privades o públiques, d'organismes nacionals, europeus o internacionals; consecució de beques; estades en l'estranger i intercanvi d'estudiants...
  • Administrativa : referida a temes com a informació sobre requisits administratius, matriculació, convalidacions, ús de bancs de dades, biblioteca, serveis socials, ajudes a l'estudiant…
Quins són les meues obligacions com a Tutor?

El PAT és una acció subvencionada pel Vicerectorat de Qualitat i Planificació Estratègica i coordinat per l'HISSE, per tant, les obligacions documentals del tutor estan marcades per les seues directrius  (reunions grupales, memòria final, autoinformes dels alumnes, assistència a cursos, seminaris, etc...).

D'altra banda, les obligacions pel que fa a l'alumne seran les de mantenir un horari d'atenció independent de la resta de les activitats acadèmiques (incloses les tutories docents) i fomentar no solament l'atenció personalitzada sinó també el treball en equip entre els alumnes tutoritzats.

Sóc professor de l'EPS i estic interessat en l'Acció Tutorial Què he de fer per a participar com a tutor?

L'EPS et va fer arribar un missatge amb les instruccions per a la inscripció al programa. La primera fase de selecció de tutors ja ha finalitzat. No obstant açò, en funció de la demanda, pot ser que s'amplie el grup de tutors. Si estàs interessat contacta amb el coordinador del Programa o el Sotsdirector de Qualitat de l'EPS.

Quins són les meues labors com a tutor? (i quins no)

El tutor és la persona de contacte entre l'alumne i la institució universitària. La labor del tutor, encara que relacionada amb l'activitat docent de l'alumne, no està vinculada l'activitat docent del tutor i pretén crear una figura que oriente a l'alumne en qualsevol de les seues etapes i dimensions com a estudiant universitari.

Puc tutoritzar alumnes dels meus grups docents?

Açò no és en absolut una prioritat del programa. No obstant açò, tampoc serà una situació a evitar.

Si bé l'experiència d'anys anteriors posa de manifest que els docents amb alumnes tutoritzats pertanyents als seus grups tenen molts menys problemes per a les labors de coordinació, no s'ha demostrat que els resultats milloren per aquesta circumstància.

A més, és important establir una clara diferència entre la tutoria docent i l'acció tutorial, alguna cosa que resulta més complex quan el tutor és també docent.

Com se m'assigna un alumne?

Una vegada que l'alumne ha triat un tutor, visitarà al coordinador i aquest li assignarà al tutor a través de l'eina informàtica dissenyada per a tal efecte. A partir d'aqueix moment, el tutor tindrà disponible les dades bàsiques del seu nou alumne tutelat.

Què NO és el PAT?

L'Acció Tutorial és un servei d'orientació i ajuda a l'estudiant, per tant, NO s'ha de confondre amb les tutories docents, NO és una finestreta administrativa, NO és el Defensor Universitari (aquesta figura ja existeix).

Podré continuar tutoritzant als mateixos alumnes el curs següent?

PER DESCOMPTAT .

No obstant açò, no és possible en aquests moments garantir la continuïtat en les subvencions anuals ja que açò dependrà de la gestió que es realitze cada any en el Vicerectorat.

Preguntes Freqüents d'Alumnes
faqs alumnes
Què és l'Acció Tutorial?

És un pla que el seu objectiu general és oferir als estudiants una persona de referència que els recolze i orient en el seu desenvolupament acadèmic, personal i en l'adaptació al context curricular i social universitari.

Per a què serveix l'Acció Tutorial?

La tutoria universitària pot contribuir a una informació a l'estudiant en múltiples vessants:

  • Acadèmica : referida a aspectes de la vida universitària, com a plans d'estudis, elecció d'assignatures, selecció de vies d'especialització, graus universitaris, master, doctorat,...
  • Professional : més relacionada amb la preparació i acompliment d'un lloc de treball, implica, per exemple, assessorament i ajuda en matèria d'inserció soci-laboral, trànsit a la vida activa, estudi d'ofertes i demandes d'ocupació,...
  • Personal : relacionada amb problemes personals, familiars, psicològics, emocionals, afectius,...que poden afectar directa o indirectament a l'aprenentatge de l'estudiant i al seu desenvolupament professional.
  • Social : destinada a qüestions com a informació sobre ajudes i serveis de fundacions privades o públiques, d'organismes nacionals, europeus o internacionals; consecució de beques; estades en l'estranger i intercanvi d'estudiants...
  • Administrativa : referida a temes com a informació sobre requisits administratius, matriculació, convalidacions, ús de bancs de dades, biblioteca, serveis socials, ajudes a l'estudiant...
Sóc alumne de l'EPS. Com puc apuntar-me a l'Acció Tutorial?

El procediment és senzill . En aquesta  pàgina web trobaràs un llistat de Tutors de l'EPS i els seus horaris d'atenció, així com l'horari del coordinador.

Tria el tutor que més et convinga en funció de l'horari i la titulació (o qualsevol altra preferència) i acudeix al coordinador : ell formalitzarà la teua inscripció i resoldrà els teus dubtes.

Fa mancada ser alumne de primera matrícula per a participar en l'Acció Tutorial?

NO , el programa està obert a TOTS els alumnes de l'EPS que ho sol·liciten.

Tinc un problema personal amb un professor. L'Acció Tutorial m'ho va a resoldre?

No és una funció específica del tutor resoldre aquest tipus de conflictes. No obstant açò ell t'orientarà perquè realitzes els passos necessaris per a la seua resolució.

El Pla d'Acció Tutorial em va a llevar molt temps?

En principi NO , però evidentment açò dependrà de tu.

L'atenció per part del tutor es realitzarà a demanda , amb el que acudiràs a ell quan ho necessites.

No obstant açò, tingues en compte que la formació en competències socials és important i serà necessari que acudisques, amb finalitats purament organitzatives i de coordinació, a les reunions grupales que organitze el teu tutor.

En qualsevol cas, sempre serà temps ben aprofitat .

A què em compromet si m'apunte al Pla d'Acció Tutorial?

Atès que es tracta d'un programa de la Universitat d'Alacant, hauràs de deixar constància de la teua participació realitzant un xicotet autoinforme (el teu tutor t'indicarà com).

Així mateix, per respecte al teu tutor i la seua labor organitzativa, hauràs d'assistir a les reunions grupales que ell convoque.

Si m'apunte a l'Acció Tutorial. És per sempre?

L'esperit de l'Acció Tutorial és de servei permanent . Açò és alguna cosa que l'EPS i els seus tutors practiquen i desitgen .

No obstant açò, la continuïtat del programa com tal depèn del seu manteniment per part de la Universitat d'Alacant.

Açò sí, el vincle entre el tutor i tu només desapareixerà si vosaltres voleu.

Si per qualsevol causa necessite canviar de Tutor. Puc fer-ho?

En efecte. Contacta amb el  coordinador i ell t'ajudarà a trobar la solució.

Què NO és el PAT?

L'Acció Tutorial és un servei d'orientació i ajuda a l'estudiant, per tant, NO s'ha de confondre amb les tutories docents, NO és una finestreta administrativa, NO és el Defensor Universitari (aquesta figura ja existeix).

Açò sí, quan tingues un dubte o un problema, compta amb el teu tutor per a TOT el que necessites . Segur que ell sabrà orientar-te .