Pla Acció Tutorial

 

La Universitat d'Alacant ve desenvolupant des de fa diversos cursos el Pla d'Acció Tutorial promogut pel Vicerectorat de Transformació Digital i coordinat des de l'Institut de Ciències de l'Educació que el seu objectiu general és oferir als estudiants una persona de referència que els recolze i orient en el seu desenvolupament acadèmic, personal i en l'adaptació al context curricular i social universitari. L'Escola Politècnica Superior planteja l'Acció Tutorial per a tots els seus estudiants, de manera que mitjançant la tutoria universitària es pot contribuir a una informació a l'estudiant en múltiples vessants:

  • Acadèmica: referida a aspectes de la vida universitària, com a plans d'estudis, elecció d'assignatures, selecció de vies d'especialització, graus universitaris, master, doctorat...
  • Professional: més relacionada amb la preparació i acompliment d'un lloc de treball, implica, per exemple, assessorament i ajuda en matèria d'inserció soci-laboral, trànsit a la vida activa, estudi d'ofertes i demandes d'ocupació…
  • Personal: relacionada amb problemes personals, familiars, psicològics, emocionals, afectius, etc. que poden afectar directa o indirectament a l'aprenentatge de l'estudiant i al seu desenvolupament professional.
  • Social: destinada a qüestions com a informació sobre ajudes i serveis de fundacions privades o públiques, d'organismes nacionals, europeus o internacionals; consecució de beques; estades en l'estranger i intercanvi d'estudiants...
  • Administrativa: referida a temes com a informació sobre requisits administratius, matriculació, convalidacions, ús de bancs de dades, biblioteca, serveis socials, ajudes a l'estudiant...