Saltar apartados

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQS)

¿QUÈ SÓN LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

¿QUINA FINALITAT PERSEGUEIXEN LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

¿QUIN TIPUS DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES PUC REALITZAR EN LA UA COM A ALUMNE/A DE L'EPS?

¿QUANT PODEN DURAR LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

¿QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR PER A PODER REALITZAR PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

¿QUIN ÉS EL PROCÉS QUE CAL SEGUIR PER A PODER REALITZAR LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

¿TINC L'OBLIGACIÓ DE SUBSCRIURE ALGUN TIPUS DE SEGUR PER A PODER REALITZAR LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

¿PUC RECONÈIXER LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (EXTRACURRICULARES)?

¿PUC REALITZAR PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES SI JA HE FINALITZAT ELS MEUS ESTUDIS?

NORMATIVA QUE REGULA LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÈ SÓN LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat de naturalesa formativa que realitzen els estudiants universitaris i supervisen les Universitats, que el seu objectiu és permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua empleabilidad i fomenten la seua capacitat d'emprendimiento.

 

¿QUINA FINALITAT PERSEGUEIXEN LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

a) Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.

b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional que els estudiants hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.

c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.

d) Obtenir una experiència pràctica que facilite la inserció en el mercat de treball i millore el seu empleabilidad futura.

i) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprendimiento.

 

¿QUIN TIPUS DE PRÀCTIQUES EXTERNES PUC REALITZAR EN LA UA COM A ALUMNE/A DE L'EPS?

Les pràctiques acadèmiques externes que es gestionen des de l'Oficina de Mobilitat, Mobilitat i Pràctiques de l'EPS poden ser:

- Pràctiques Externes Curriculars, són les que estan integrades en el pla d'estudis i poden ser optatives o obligatòries (veure cada pla d'estudis).

- Pràctiques Externes Extracurriculares, són les que no formen part del pla d'estudis i poden realitzar-se de forma voluntària durant el seu període de formació.

Altres tipus de pràctiques que no es gestionen des de l'EPS:

- El Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació de la Universitat d'Alacant (GIPE) també gestiona les seues pròpies pràctiques

http://www.gipe.ua.es/es/area-de-practicas

- L'associació IAESTE gestiona la realització de pràctiques en l'estranger

http://www.eps.ua.es/es/practicas-empresa/iaeste.html

- Beques Erasmus pràctiques:

http://sri.ua.es/es/movilidad/

- Beques Santander:

http://sri.ua.es/es/movilidad/

 

¿QUANT PODEN DURAR LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

a) Pràctiques externes curriculars.- tindran la durada que establisca el pla d'estudis corresponent. En aquest enllaç pots veure les assignatures de pràctiques externes de la teua titulació:

http://www.eps.ua.es/va/practicas-empresa/llistat-d-empreses-per-titulacions.html

 

b) Pràctiques externes extracurriculares.- tindran una durada no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic (màxim 750 hores).

 

¿QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR PER A PODER REALITZAR PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

a) Estar matriculat en l'ensenyament universitari a la qual es vinculen les competències bàsiques, genèriques i/o específiques a adquirir per l'estudiant en la realització de la pràctica en el curs acadèmic en el qual es vulguen realitzar les pràctiques.

a.1) En el cas de pràctiques externes curriculars, estar matriculat en l'assignatura de Pràctiques Externes del Pla d'Estudis que es tracte i complir els requisits establits en el pla d'estudi per a poder realitzar les pràctiques.

a.2) En el cas de pràctiques extracurriculares de Grau, haver superat el 50% dels crèdits de la titulació.

a.3) En el cas de pràctiques extracurriculares de Màster, només estar matriculat en la titulació.

b) No mantenir cap relació contractual amb l'empresa, institució o entitat pública o privada o la pròpia universitat en la qual es van a realitzar les pràctiques, excepte autorització conformement a la normativa interna de cada Universitat.

 

¿QUIN ÉS EL PROCÉS QUE CAL SEGUIR PER A PODER REALITZAR LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

En el següent enllaç tens un gràfic on de forma resumida es detalla el procés:

http://www.eps.ua.es/es/practicas-empresa/imagenes/resumen-proceso-de-practicas.png

 

¿TINC L'OBLIGACIÓ DE SUBSCRIURE ALGUN TIPUS DE SEGUR PER A PODER REALITZAR LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES?

- Si eres menor de 28 anys, estaràs cobert pel Segur Escolar Obligatori que ja pagues en la teua matrícula.

- Si tens 28 anys o més, estaràs obligat a subscriure el Segur Voluntari de la UA, ja que els majors d'aqueixa edat queden fora de la cobertura del Segur Escolar Obligatori.

http://web.ua.es/es/oia/tramites/seguros.html

 

¿PUC RECONÈIXER LES PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (EXTRACURRICULARES) PER L'ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES EXTERNES (CURRICULARS)?

Les pràctiques extracurriculares organitzades per l'EPS podran ser reconegudes per l'assignatura de Pràctiques Externes (curriculars) sempre que s'hagen realitzat seguint els mateixos requisits que qualsevol pràctica curricular. Per a açò, l'o l'estudiant realitzarà una sol·licitud a la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de l'EPS.

 

¿PUC REALITZAR PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES SI JA HE FINALITZAT ELS MEUS ESTUDIS?

No, si has acabat els teus estudis no pots realitzar aquest tipus de pràctiques.

 

NORMATIVA QUE REGULA LES PRÀCTIQUES:

http://www.eps.ua.es/es/practicas-empresa/normativa.html

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9911

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://www.twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://www.facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464