historia web

L'Escola Politècnica Superior va crear la seua primera pàgina web a l'octubre de 1997, sent el seu principal objectiu l'oferir informació a l'usuari.
En l'actualitat, a més d'informació, també ofereix una sèrie de serveis dirigits principalment als alumnes i els professors. Pots consultar aquests serveis ací

D'Octubre de 1997 fins a Julio de 1998 De Julio de 1998 fins a Julio de 2001
versió 1 versió 2
De Julio de 2001 fins a Novembre de 2004 De Novembre de 2004 fins a Setembre de 2006
versió 3
De Setembre de 2006 fins a Febrer de 2010 Des de Febrer de 2010 fins a Juliol de 2014
versió 5 versió 6
Desde Juliol de 2014